Стартира новият сайт на Кариерния център на ТУ-София

Стартира новият сайт на Кариерния център на ТУ-София

Кариерният център към Технически университет – София осъществява връзката между студенти на висшето учебно заведение и работодатели, които търсят квалифицирани кадри. За да протича този процес на комуникация възможно най-гладко и удобно за двете страни, екипът на „ИЛ УЕБ“ разработи новия уеб сайт на Кариерния център http://career.tu-sofia.bg/.

Сайтът дава възможност на регистрираните студенти да получават информация за различни стипендии, конкурси, стажантски програми, курсове, семинари, мероприятия, свързани с професионалното им ориентиране и други. Това им помага да натрупат опит и да преминат по-лесно от академична към професионална среда след завършването на обучението си.

Регистрацията в сайта е бърза и лесна както за студенти, така и за работодатели и им дава възможност да намерят желаната позиция или квалифицирани служители.

Студентите могат да попълнят информация за своето обучение и умения и да прикачат своето CV, с което да кандидатстват за работа или стаж. На сайта на Кариерния център те ще намерят полезна информация как да попълнят CV, да напишат мотивационно писмо и други.

Работодателите могат да публикуват в сайта профил на своята фирма и свободни стажантски и работни позиции, по които студентите да кандидатстват. На http://career.tu-sofia.bg/ може да бъде намерена и полезна информация за организираните от Кариерния център срещи между работодатели и студенти, където те да осъществят ползотворен контакт помежду си.

Ние от „ИЛ УЕБ се радваме на възможността да разработим сайт, който да помогне за преодоляването на празнината между академично обучение и професионална реализация. Партньорството ни с Кариерния център на Технически университет – София доведе до създаването на сайт, който ще бъде среда за контакт между бизнеса и образованието.

Виж още