Техническа поддръжка на уеб сайт

Техническа поддръжка на уеб сайт

Добре разработеният сайт не изисква много поддръжка. Все пак обаче, технологииите постоянно се променят. Това може да доведе до нуждата за малки доработки и обновявания на сайта.

Техническата поддръжка включва:

  • Промени на графичния интерфейс (цветове, изображения, форми, позиции и др);
  • Добавяне, премахване или редактиране на раздели, статии, продукти, документи или друго съдържание на сайта;
  • Консултации за начина на добавяне, премахване или редактиране на каквото и да е съдържание на сайта.

Техническата поддръжка НЕ включва:

  • Пълна промяна на графичния дизайн на сайта;
  • SEO оптимизация;
  • Изработване на мобилна версия на сайта;
  • Влизане в контакт с потребителите на сайта;
  • Разработване на нови компоненти или модули на сайт.

Цени на техническата поддръжка, предоставяна от "Ил Уеб":

Абонамент за 1 месец - 80 лв. без ДДС. Този абонамент включва до 15 часа работа по сайта на месец.

Годишен абонамент - 280 лв. без ДДС. Включва до 40 часа работа по сайта на година.

Направи запитване

Направи запитване

Виж още