Данни на изпращача
Клиентски номер
Фирма
Име и фамилия
Телефон
Фирма
Име и фамилия
Телефон
Дата на обслужване при изпращача
Фиксиран час на обслужване при изпращача
Забележка
Данни на получателя
Клиентски номер
Фирма
Име и фамилия
Телефон
Фирма
Име и фамилия
Телефон
Добави стоки
ID Описание Тегло Размери -
Вид стока
Тегло
Размери
Вид услуга
Дата на доставка
Фиксиран час на обслужване при получателя
Обявена стойност лв
Цена по тарифа лв.
В т.ч. такса гориво лв.
Цена на услугата лв.
За сметка на
Преглед на история
Пощенски паричен превод
ОБЩА ЦЕНА лв.

Наистина ли искате да премахнете тази услуга от заявката?