Цени

Можете да придобиете нашия софтуер за логистика по 2 начина - чрез сключване на договор за абонамент или чрез закупуване на лиценз за сървър.

    Абонаментни планове

Ако изберете абонаментен план, ще получите денонощен достъп до Вашата инстанция на софтуера. Базата данни ще се съхранява на хостинг или сървър, който е собственост на „ИЛ УЕБ“ ЕООД.

- Цените са без ДДС.

Брой заявки месечно Цена на месец
До 99 80,00 лв.
От 100 до 299 120,00 лв.
От 300 до 999 210,00 лв.
От 1000 до 4999 400,00 лв.
От 5000 до 20000 800,00 лв.

- Ако желаете да обработвате повече от 20000 заявки месечно Ви препоръчваме да закупите лиценз за сървър, защото абонаментните ни планове не са достатъчно изгодни за Вас.

- Цените включват техническа поддръжка*

    1. Месечен абонамент

Фактурирането става на база на брой обработени заявки през предходния месец. Първият месец е безплатен.

Месечният абонамент се предлага с безсрочен договор, който може да се прекрати с едномесечно писмено предизвестие.

 

   2. Закупуване на лиценз за сървър

Ако изберете да закупите сървърен лиценз е необходимо да имате собствен сървър или хостинг, на който ще инсталираме софтуера. Вие ще имате пълно право да преправяте и доразвивате софтуера за собствени цели. Ще имате пълен достъп до изходния код на софтуера и до базата данни. Няма да имате право да препродавате софтуера.

Цената на лиценза за един сървър е 50 000 лева без ДДС.

Цената включва 2 години техническа поддръжка*.

* Техническата поддръжка включва:

- Отстраняване на повреди в софтуера, които са се появили по време на експлоатацията му;

- Поправки във функционалността при установяване на неработеща или неправилно работеща функция; 

Цена при обикновена поръчка със срок за изработка 30 календарни дни - 300 лева без ДДС.

Направи запитване

Направи запитване