Софтуер за логистика / куриерски услуги

Софтуер за логистика / куриерски услуги

Работата с много клиенти изисква бързи и точни действия по обслужването им, за да могат да бъдат удовлетворени високите изисквания на всеки един от тях. За нуждите на фирми, които извършват транспорт, ремонт, монтаж и други услуги за дома и офиса, ние предлагаме софтуер за логистика, който позволява управлението на клиентските заявки.

Тази уеб-базирана информационна услуга позволява въвеждането и редакцията на клиентски заявки за различни услуги – транспорт, монтаж и други. Системата дава възможност за контрол на статуса на всяка услуга, както и за филтриране на заявките по различни критерии – вид услуга, статус, град и други.

Софтуерът за логистика дава възможност за оптимално разпределяне на доставките с цел спестяване на време и намаляване на разходите. Програмата избира най-краткия маршрут за извършване на посочените доставки. Пътят на съответния доставчик се определя от софтуера според въведените от Вас в системата желани часове за доставка и информация за доставчиците - работното им време и други. Например, ако един от шофьорите, осъществяващ доставките до клиентите на фирмата, е на смяна от 9 до 15 часа и трябва да извърши доставки в различни часови диапазони за всеки клиент, софтуерът ще определи оптималния график за извършване на доставките по обекти. Доставките извън работното време на този доставчик ще бъдат автоматично разпределени на друг. За максимална нагледност, цялата информация се визуализира на карта от Google Maps.

Предлаганият софтуер за логистика има и следните предимства:

 • Различни нива на достъп – управителят на магазин, служителите, изпълнителите на услугата и други получават собствено потребителско име и парола и различни възможности за въвеждане и контрол на информацията в системата;
 • Лесен и удобен графичен интерфейс;
 • Достъп до системата отвсякъде и по всяко време, от различен тип електронни устройства.

Мениджмънт на заявките

 • Различни статуси, които са определени специално за Вашия бизнес процес;
 • При промяна на статуса винаги могат да се добавят забележки и допълнителна информация;
 • Заявките могат да се филтрират по всякакви критерии – номер, клиент, статус, обект, зона, дата на постъпване, дата и час на изпълнение;
 • Справки за периоди;
 • Възможност за експорт на данни към Excel – това осигурява по-голяма прегледност на информацията и повече удобство при работата с нея;
 • Системата алармира при просрочване на заявката.
 • За всеки обект могат да се определят часови зони за извършване на услуга и така клиентът да бъде информиран кога да очаква Вашите сътрудници. По желание може да се определи конкретен час, което определя статуса на заявката като „спешна“.

Възможности за детайлно ценообразуване на Вашите услуги

 • Зониране по квартали спрямо въведен обект (магазин, офис и др), като цената за услугата се определя от зоната;
 • Ценообразуване на всяка услуга според различни параметри при съответния клиент – разстояние, тегло и други;
 • Възможност за определяне на приоритет на заявката – спешна или нормална, което влияе на цената на услугата;

Стандартизиран процес на организация на доставки

Служител в съответния магазин въвежда заявката на клиента, който се подписва на разпечатаната бланка; заявката се обявява за транспорт; по време на транспортирането статусът на заявката се променя на „Транспортира се“; след доставка заявката се обявява за изпълнена.

За кого е предназначен продуктът?

 • Малки фирми, които предлагат услуги за дома или офиса;
 • Магазини, които предлагат доставка до дома;
 • Вериги магазини;
 • Транспортни фирми;
 • Куриерски фирми;
 • Други фирми, които предлагат услуги на адреса на клиента.

Как да закупите продукта?

При покупка на предлагания продукт можете да разчитате на нас за неговото инсталиране, настройка според нуждите Ви и техническа поддръжка. Така Ви предоставяме възможността да контролирате ефективно процеса на работа с клиенти, независимо от мащаба на Вашата дейност. 

Предлагаме и възможност за месечен абонамент, така можете да започнете работа веднага, без да се налага да инвестирате много пари в закупуване на продукта.

Направи запитване

Направи запитване

Виж още