Система за управление на осветлението

Система за управление на осветлението

Енергийната ефективност добива все по-голямо значение от гледна точка на икономии, както и за опазване на околната среда. Безразборната и неконтролирана работа на осветителни тела с различни цели води до ненужни разходи. Системите за управление на осветлението, прилагани на пътища, летища, в парници и други помагат за постигане на максимална енергийна ефективност.

Как работи системата?

Устройства, поставени в осветителните тела позволяват чрез специализирания софтуер да се контролира работата на лампите, независимо от вида и предназначението им - улични осветителни тела, декоративно осветление, осветление в парници, на летища и други.

Какви възможности дава системата?

- Групиране на лампите според нуждите, като всяка група може да има различен режим на работа;

- Сензори за осветеност – по един за всяка група управляващи устройства(баласти) дават информация дали е постигнато желаното ниво на осветеност и ако не е, го коригират чрез увеличаване или намаляване на мощността на баластите;

- Управляващите устройства работят автономно и продължават да функционират дори при срив в централната станция;

- Уеб-базираната система позволява дистанционен достъп чрез потребителско име и парола от различни видове електронни устройства, свързани с Интернет.

- График на светенето за всяка група лампи – така с точност се определя колко време да работят осветителните тела в отделните участъци на парника и с каква мощност;

- Карта на осветяваната територия дава постоянна информация за работата на лампите;

- За да се постигне енергийна ефективност системата дава точни данни за консумацията на лампите и позволява тя да се прогнозира при промяна на мощностите;

- Различни видове аларми съобщават за технически нередности с лампите. Това позволява постоянен контрол над работата им и навременно отстраняване на възникналите проблеми;

- За всяко устройство може да бъде получена подробна техническа информация.

Приложение на системите за управление на осветлението

Системите за управление на осветлението могат да имат различни приложения:

- контрол над улични лампи;

- управление на осветлението на летища и други големи публични обекти;

- контрол над празнично осветление;

- управление на осветлението в парници и много други.

Наши клиенти с такива системи за управление на осветлението са няколко града в България, летище София, летище Безмер, парници във Ванкувър, Канада и други.

Цените за поставяне на системи за управление на осветлението зависят от площта на осветявания обект, броя на осветителните тела и други. Моля, свържете се с нас, за да получите конкретна оферта.

 

Направи запитване

Направи запитване

Виж още