Разработихме софтуер за куриерски услуги за ‘ZonaEx Express’

Разработихме софтуер за куриерски услуги за ‘ZonaEx Express’

В стремежа си да осигури иновативни куриерски услуги на клиентите си и да постигне максимално автоматизиран процес ‘ZonaEx Express’ имаше нужда от софтуер за ефективно обработване на голям обем куриерски заявки. Екипът ни осигури за тях необходимата уеб-базирана система, която да им позволи постигането на максимална ефективност в работния процес.

Разработеният от нас и модицифиран за нуждите на ‘ZonaEx Express’ софтуер за куриерски услуги, включва функционалности като екран със заявки; сканиране на баркодове; зониране на райони; определяне на  маршрути на куриери; GPS проследяване на пратки; SMS известие; фактуриране и много други.

Нашият софтуерен продукт е регистриран като СУПТО пред НАП и напълно отговаря на изискванията на Наредба Н-18.

Направи запитване

Направи запитване

Виж още