Сътрудничество на IL WEB с полската компания Firmao

Сътрудничество на IL WEB с полската компания Firmao

Ново сътрудничество на IL WEB, този път с полската компания Firmao, която предлага най-популярната полска система за автоматизация на процеси сред B2B компаниите.

Firmao е полски CRM / WMS софтуер, който представлява всеобхватен инструмент, хостван в облак, притежаващ множество функции, които помагат за управлението на различни отдели в малки и средни бизнеси – от маркетинга до следпродажбеното обслужване. Благодарение на своя модулен дизайн, Firmao предоставя уникална възможност за бързо и лесно адаптиране към специфичните нужди на всяка компания.

Облачните CRM софтуер системи за управление, за разлика от локалните такива, предлагат неограничен от време и място достъп през интернет до клиентски данни и набор от функционалности. С цел оптимизиране на работните процеси, облачните CRM се интегрират безпроблемно и с други бизнес приложения от такъв тип.

Firmao може лесно да се интегрира с повече от 1000 външни ИТ системи, като предстои към тях да бъде включена и интеграция със софтуера за куриерски услуги, разработен от IL WEB, който успешно оптимизира бизнес процесите на куриерски фирми в България.

Със съвместната интеграция на софтуера за куриерски услуги на IL WEB и CRM / WMS софтуера за автоматизация на Firmao малките и средните бизнеси биха могли да притежават пълния набор от инструменти за да бъдат успешни в своята сфера!

Направи запитване

Направи запитване

Виж още