Какво е Internet of things (Интернет на нещата)?

Какво е Internet of things (Интернет на нещата)?

Всички използваме активно Интернет в ежедневието си. Но вероятно дори не се замисляме, че възможностите на мрежата биха могли да подобрят живота ни и да помогнат за развитието на бизнеса ни в много по-голяма степен, отколкото сме предполагали.

Internet of Things

Тази концепция включва свързването на разнообразни устройства към мрежа и едно към друго на базата на Интернет. И тук не става въпрос само за считаните от нас за "интелигентни" технологии като мобилни телефони,таблети и компютри. С помощта на Internet of things и контролери такава връзка може да бъде постигната с много устройства в офиса, дома и извън тях - лампи, автомобили, автоматични врати, офис техника и други.

Как Работи Internet of Things?

За да могат устройствата, които искате да управлявате, да бъдат свързани в мрежа, е необходимо в тях са бъдат монтирани контролери. Такива са вече фабрично налични в различни модели климатици, автомобили и други. Поставянето на контролери обаче е възможно и в повечето електронни устройства около нас - машини, лампи и много други.

Тези контролери играят ключова роля за обработването на информация от страна на уреда и промяна на режима му на работа. Посредством Internet of things контролерите на различните устройства се свързват в мрежа. Чрез нея можете да подавате команди и по този начин да управлявате работата на устройствата - например да накарате ламмпите да изгаснат.

Приложения

Заради големите възможности на технологията, прилагането ѝ за целите на бизнеса е въпрос на мениджърско решение. Ето примери за някои от сферите, в които това е избор с доказана ефективност:

- Здравеопазване – обработване на медицински данни за пациентите. Технологията се използва успешно чрез получаване на информация от уреди относно здравословното състояние, например за физическата активност, промени в тялото вследствие на прием на медикамент, режим на съня и други.

- Управление на осветлението – контрол над работата на осветителни тела с цел постигане на енергийна ефективност. Може да се зададе конкретен режим за всяка лампа с час на включване и изключване и да се събират данни за консумираното от нея електричество.

- Земеделие – системата за управление на осветителни тела може да бъде успешно приложена и в парници, за да се гарантира редовното осигуряване на достатъчно светлина за растенията.

- Логистика – ефективност тук може да се постигне чрез събиране на информация от сензори в транспортните средства. Тя може да се използва за разработването на по-оптимални маршрути за превозване и за по-ефективно разпределяне на товарите.

- Градско управление - Internet of things успешно се използва в градското управление за постигане на енергийна ефективност при уличното и пътното осветление, за управление на трафика и други.

- Сигурност – събирането на навременна информация от охранителни камери, датчици за движение, противопожарни аларми и други повишава безопасността.

- Търговия – поставяне на устройства, които да сигнализират за изчерпването на дадена стока в склад/магазин. По този начин могат да се предотвратят и кражби. Ако на рафтовете в магазин, например супермаркет, се поставят сензори, свързани в мрежа, веднага ще получите информация, ако на това място вече няма стока поради изчерпване или кражба. Това спестява времето на персонала да обикаля магазина, за да проверява дали всички стоки са налични.

- Индустрия – правилното, навременно и детайлно събиране на данни от машините помага да се прецени нуждата от материали, да се оцени разхода на енергия и други ресурси и да се подобри произодствения процес. Това позволява развиване на по-ефективни производствени стратегии.

Прилагането на Internet of things води до повишаване на конкурентоспособността на бизнеса, тъй като осигурява оптимално разпределение на ресурсите. За да постигнете това, е необходимо технологията да бъде приложена с помощта на софтуерни специалисти спрямо ключовите Ви бизнес дейности.

 

 

Направи запитване

Направи запитване

Виж още