Услугата „Домашни грижи“, предлагана от БЧК, вече има свой сайт

Услугата „Домашни грижи“, предлагана от БЧК, вече има свой сайт

От 2003 г. насам Българският Червен кръст съвместно с Швейцарския Червен кръст работи по прилагане у нас на швейцарския модел за създаване на центрове за домашни грижи за възрастни хора. Такива центрове вече работят в множество градове в нашата страна. За да се информира обществеността за този проект и за възможността близките ни хора да получат необходимите здравни и социални грижи с помощта на БЧК, екипът ни създаде сайта http://home-care.bg/.

На него можете да се запознаете обстойно с предлаганите от БЧК услуги за домашни грижи за възрастни хора и с процедурата за кандидатстване. Представен е също и проектът “Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права”, който е друга форма, под която БЧК подобрява живота на възрастните хора, като им помага да се чувстват социално активни.

Виж още