Успешно регистрирахме софтуера си за куриерски услуги пред НАП като СУПТО според изискванията на Наредба Н-18

Успешно регистрирахме софтуера си за куриерски услуги пред НАП като СУПТО според изискванията на Наредба Н-18

Работата ни с куриерски фирми често поставя предизвикателства пред нас заради динамичността си. С упорство и професионализъм ние отговаряме на новите изисквания, за да продължи нашият софтуер за логистика/куриерски услуги да отговаря на високите очаквания на клиентите ни.

Със същата решителност посрещнахме и задачата да регистрираме предлагания от нас продукт като софтуер за управление на продажбите в търговските обекти(СУПТО). Това беше обемна и времеемка задача заради многобройните изисквания, поставени в актулизираната версия на Наредба Н-18. Но усилията ни се увенчаха с успех, като това доведе до обновяване и подобряване на продукта, който е вече лицензиран от НАП.

Досегашните и бъдещите ни клиенти могат да използват софтуера ни, който е лесен за работа и изключително функционален.

Виж още